Misja firmy

Firma Szkudelski Transport Sp. z o.o. Sp. K. pełni rolę ogniwa łączącego nadawcę ładunku z jego odbiorcą działając na międzynarodowym rynku zbytu. Każdego dnia nasza firma pozostaje w ścisłym kontakcie ze swoimi odbiorcami usług dostarczając towar do jego miejsca przeznaczenia w możliwie najkrótszym czasie bez jakichkolwiek uszkodzeń, działając przy tym profesjonalnie i odpowiedzialnie.

Firma Szkudelski Transport Sp. z o.o. Sp. K. to transport drogowy, ale również pasja oraz pełne zaangażowanie wszystkich struktur jednostki dających możliwość pewnego działania na rynku. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb transportowych nawet najbardziej wymagającego klienta, a tym samym zachowanie płynnego rozwoju przedsiębiorstwa.