Historia działalności

Jesteśmy firmą transportową która powstała w 2007 roku.

02/2007 – Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez właściciela firmy Michała Szkudelskiego

05/2007 – Wpis do krajowej ewidencji przedsiębiorców

06/2007 – uzyskanie wspólnotowej licencji dotyczącej zarobkowego transportu międzynarodowego

10/2013 – powstanie podmiotu prawnego o nazwie Szkudelski Transport Sp. z o.o. Sp. K.

09/2014 – Szkudelski Transport SP z o.o. sp.k. rozpoczyna swoją działalność